บ้านสวนตั้งสุข

“บ้านสวนตั้งสุข” มาจากกงซี้เก่าที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ‘ตั้ง’ มาจากคำนำหน้าของปู่และ ‘สุข’ มาจากนามสกุล เรามุ่งมั่นที่จะทำให้พื้นที่นี้เป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรของเรา แม้มีประสบการณ์เพียง 3 เดือนในการเป็นอาสาสมัครที่ชุมชนนิเวศสันติวนา เราให้ความสำคัญกับการอาศัยอยู่แบบพึ่งพาตัวเองในด้านแหล่งอาหารและพลังงาน โดยการเลี้ยงน้องเดือนเพื่อนำขี้เดือนมาใช้เป็นปุ๋ยสำหรับผลิตผักอินทรีย์ เรามีแผนที่นำโซลาร์เซลล์มาใช้เพื่อจัดการพลังงานน้ำในการเกษตร เพื่อสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต!

🌿 การเลี้ยงน้องเดือน

ที่นี่เรามุ่งที่จะผลิตขี้เดือนที่ใส่ใจและมีคุณภาพสำหรับผักอินทรีย์และพืชทั่วไป! เป็นส่วนหนึ่งของการเพาะปลูกที่เน้นความอุดมสมบูรณ์และความมีชีวิตชีวาของดินสำหรับผู้ที่สนใจ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และการเพาะปลูกที่น่าสนุกไปพร้อมกัน!

🌞 โซลาร์เซลล์ในเกษตร

ในอนาคต เรามีแผนที่นำโซลาร์เซลล์มาใช้เพื่อจัดการพลังงานน้ำในการเกษตร เพื่อสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพื่อเกษตรยุคใหม่!

มาร่วมสนุกและสร้างแรงบันดาลใจในการเกษตรที่ยั่งยืนไปพร้อมกัน 🌿🌎