Friendships EP01

ได้มาเมื่อ 03.12.2022

ช่วงที่รอเธอ อากาศหนาวๆ จึงเกิดเป็นภาพนี้

Friendships

มิตรภาพใหม่

เมื่อครบเวลาเจอกันมิตรภาพใหม่กับเพื่อนใหม่ก็เกิดขึ้นมา

เดือนดิน

คือชื่อเพื่อนใหม่

เพื่อนๆ ฝากเนื้อฝากตัว แล้วเดือนดินจะมาทำอะไร ?

รอติดตามต่อ เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ?