Social distancing

ข่วงนี้ Social distancing วนไป ถ้าหากเจ้า Covid-19 มีเสียงร้องแบบนี้ ยังจะน่ากลัวไหม ลองฟัง

สู้สู้ เป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้