Fit

Fit เป็นภาพที่สองของโปรเจ็ควาดภาพสุ่มโพสต์ที่สี่ ภาพโพสต์เป็นบ้านมินิมอลแต่วาดออกมาเป็นตัวละครยักษ์มาโผล่ในบ้าน <-> …

Outline and Inspiration

ภาพลายเส้น และ ภาพแรงบันดาลใจ

… ขอบคุณเจ้าของโพสต์ด้วยจ้า หากผิดพลาดรบกวน inbox บอกได้จ้า >-< …