เที่ยว บ้าน ๑,๐๐๐ ไม้

วันนี้เที่ยว บ้าน ๑,๐๐๐ ไม้ มีกิจกรรมให้เล่นเยอะ ได้เจอเพื่อนใหม่ๆ สนุกมากๆ

ขาซิ่ง
รดน้ำ
เล่นชิงช้า
จับไก่
ขุด ขุด ขุด